Chris Leighton
Ray White (Richmond) Ltd
Licensed Real Estate Salesperson (REA 2008), Member of the REINZ
About Chris Leighton